Helheds og udviklingsplan

Kirkegårdsbestyrelsen har fået udarbejdet en helhedsplan for Assistenskirkegården. Planen vil i årene fremover give en del ændringer.

De ændringer og omlægninger der løbende vil komme, skyldes især det ændrede begravelsesmønster der generelt har indfundet sig på kirkegårdene i Danmark. Mange områder på kirkegården er udlagt i græs. For at undgå alt for store tomme græsarealer, er det meningen at gøre kirkegården mere parklignende.                                                             

Klik på nedenstående link for at hente helheds og udviklingsplanen.

Helheds og udviklingsplan